Değerli Öğretmenimiz Erkin YILDIRIM  20.01.2018'de okulumuzu ziyaretimize gelmiştir. Öğretmenimizle ziyareti sırasında özlem giderip tatlı bir kış sohbeti yaptık.